Hypotekslån

Hypotek eller hypotekarisk pant är en form av pant där objektet inte överlämnas till panthavare. Hypotekslån kallas ofta för bolån eftersom de är vanligt förekommande lån till bostad. Då lämnas bostaden som säkerhet för lånet vilket hjälper till att sänka räntan eftersom bankens risk minskar.

Panten, t.ex. en fastighet, representeras istället av ett intecknat pantbrev med särskild rätt i en tillgång som lämnas till borgenär som säkerhet för ett hypotekslån. Vanliga hypotek är fastighetshypotek, företagshypotek, skeppshypotek och luftskeppshypotek. En förutsättning för fungerande hypotek är att det finns någon form av register över ägande i tillgångar. Många utvecklade ekonomier har fastighetsregister, fartygsregister, företagsregister register över flygplan varför dessa tillgångsslag kan bli föremål för pantuttagande.