Privatlån

Privatlån är ett lån utan säkerhet som är avsett för konsumtion. Tidigare har lån utan säkerhet kallats för blancolån, men idag väljer många banker att istället marknadsföra dem till privatpersoner under termen privatlån. Detta för att understryka att lånet är avsett för konsumtion, men kanske även för att slippa blancolånets dåliga rykte.

Återbetalning av privatlån görs vanligen genom delbetalningar (amortering). För att få låna pengarna måste man dessutom betala ränta. Dessutom tillkommer ofta olika typer av avgifter, t.ex. uppläggningsavgift och aviseringsavgift. Ränta och avgifter är rena kostnader och fungerar inte som någon återbetalning på lånet. De ska täcka bankens kostnader för upplåning och administration, samt bankens vinst.