Ränta

Ränta är priset på lån av pengar. Ränta betalas av någon som lånar pengar och erhålls av någon som lånar ut pengar. När någon lånar ut pengar till en bank eller liknande genom att sätta in dem på ett konto, erhåller man inlåningsränta från banken. När någon lånar pengar av banken får denne istället betala låneränta. Räntevillkoren inklusive villkoren för hur räntan ändras, bestäms i förväg. Ränta betalas i en förutbestämd procentsats av det lånade beloppet, t.ex. 4% årligen.

Om man har ett lån på 1000 kr så betalar man, med en ränta på 4 %, 40 kr per år i ränta. För att ta fram månadsräntan eller månadskostnaden för lånet dividerar man den årliga räntan med 12. Varje månad kostar den lånade tusenlappen låntagaren 3,33 kr.

Om amortering (avbetalnig) görs under året, räknas räntan om så att den blir lägre under perioden efter amorteringen. Detta eftersom det lånade beloppet blivit lägre.